Foreningens virkeområde:

Foreningen Mellemtoftvennerne er en aktiv venneforening, der fungerer blandt beboere, pårørende, frivillige og personale på Plejecenter Mellemtoft, Mellemtoft 17-31, 7500 Holstebro.

Foreningens formål:

Foreningen Mellemtoftvennerne har til formål at gennemføre arrangementer, som giver gode oplevelser og gyldne fællesskabsstunder for beboere, pårørende, frivillige og personale.

Arrangementer:

Typiske arrangementer kan være musikalsk underholdning, sangeftermiddage, stort fælles kaffebord, softice i haverne, høstfest, bankospil, pakkeleg, pølsevogn, busture og udflugter.

Hvordan bliver man medlem?

Foreningen Mellemtoftvennerne vil gerne have alle pårørende som medlemmer, idet arrangementerne får ekstra energi, hvis mange pårørende slutter op og deltager.

Som medlem bliver man informeret om foreningens kommende aktiviteter, således at man har mulighed for at deltage.

Og det koster ikke noget - medlemsskabet af Mellemtoftvennerne er nemlig gratis.

Som pårørende kan man blive medlem på to forskellige måder.

1:  Send en mail til bestyrelsen:  hansen.villy@gmail.com

eller

2:  Aflever følgende informationer på kontoret til plejeboliglederen:

Undertegnede ønsker at blive medlem af Mellemtoftvennerne.

Navn:  ______________________________

e-mail:  _____________________________

Telefon:  ____________________________

Pårørende til:

Navn:  ______________________________

Hus/lejlighed:  ______________________

Del siden